L’architettura aspira all’eternità

Christopher Wren